Phương Thức Thanh Toán

Quý khách có thể thanh toán bằng:

  • Tiền Mặt tại cửa hàng, công ty.
  • Nhân viên Chợ Đồ Sắt Online thu tiền tại nhà.
  • Chuyển khoản ngân hàng: Liên hệ để nhận số tài khoản mang đến sự THUẬN TIỆN NHẤT khi thanh toán của BẠN

Phương Thức Thanh Toán

2. Chuyển Khoản – Thu Hộ qua Ngân Hàng


DONG A BANK @ Hồ Chí Minh
0101 3188 57
Nguyễn Đức Linh


Tài khoản Ngân hàng Đông Á - Chợ Đồ Sắt

Trả lời