Giảm -4%
Giảm -10%
Giảm -12%

Phụ Kiện Nội Thất

Chân đế phi 25xM8x20 CDS-16645

2.500 2.200
Giảm -13%
Giảm -12%
Giảm -17%
Giảm -4%

Phụ Kiện Hàng Rào

Chông 3 lá sắt dài 15cm dùng cho hàng rào CDS-16027

5.200 5.000
Giảm -13%

Bịt Đầu Sắt/Inox Bằng Nhựa Các Loại

Bịt nhựa dùng cho sắt ống tròn Φ60 CDS-15990

4.000 3.500
Giảm -17%
Giảm -10%
Giảm -11%
Giảm -10%
Giảm -9%
Giảm -5%
Giảm -4%
Giảm -20%
Giảm -13%

Phụ Kiện Hàng Rào

Chông hàng rào sắt 3 chia tròn ngắn 10cm CDS-359

4.000
Giảm -7%

Phụ Kiện Hàng Rào

Chông lá kiểu CDS-355

5.350 5.000
Giảm -7%

Phụ Kiện Cửa Cổng Sắt

Chông 3 lá sắt kiểu dùng cho hàng rào dài 15cm CDS-251

5.500 5.100
Giảm -30%
Giảm -10%
ngưng sản xuất
Giảm -2%